Tullverkets logotyp. Tillbaka till startsidan
       [ EPREN099 ]
EPREN
Hjälp


Allmänt om hjälpen

På denna sida hittar du information om vilka fält du ska fylla i och vilka uppgifter du ska ange i dessa när du vill prenumerera eller underhålla dina prenumerationsuppgifter.

Tullverkets prenumerationstjänst

Prenumerationstjänsten består av åtta delar:
1. Startsidan – prenumerera/skapa konto
2. Bekräfta adressuppgifter
3. Prenumerationsuppgifter
4. Underhåll prenumerationsuppgifter
5. Mina uppgifter
6. Ändra adressuppgifter
7. Mina prenumerationer
8. Bekräfta borttag av konto

Startsidan – prenumerera/skapa konto

Om det är första gången du nyttjar prenumerationstjänsten måste du först skapa ett prenumerationskonto. Detta sker automatiskt när du beställer en prenumeration och bekräftat de adressuppgifter du angett.

Länk: Klicka här om du redan har anmält dig och vill bekräfta, ändra eller ta bort prenumerationsuppgifter

Markera länken för att komma till formuläret "Mina uppgifter".

Fält: e-postadress

Lägg in den e-postadress du vill få din prenumeration till.

Fält: mobilnummer

Lägg in det mobilnummer du vill få din prenumeration till. Använd inga bindestreck eller mellanrum EX: 0706523131

Knapp: Prenumerera

Kryssa i de tjänster du vill prenumerera på. Fyll i aktuell e-postadress och mobilnummer dit du vill att prenumerationerna ska skickas och markera sedan knappen ”Prenumerera”. Om det är första gången du anmäler dig till prenumerationstjänsten kommer du därefter till sidan ”Bekräfta adressuppgifter”. Där bekräftar du uppgifterna med den kod som skickas till e-postadressen och/eller mobilnumret ovan.

Bekräfta adressuppgifter

Första gången du anmäler dig till prenumerationstjänsten eller om du ändrat dina adressuppgifter måste du bekräfta e-postadressen och/eller mobilnumret du angett som adress för dina prenumerationer.

Fält: e-postadress

Visar den e-postadress som du beställt dina prenumerationer till.

Fält: kod

Lägg in den kod som du fått dig tillsänd via e-post.

Fält: mobilnummer

Visar det mobilnummer du beställt dina prenumeration till.

Fält: kod

Lägg in den kod som du fått dig tillsänd via sms.

Knapp: Bekräfta

Genom att markera "Bekräfta" knappen skapas ett prenumerationskonto, om du inte har konto sedan tidigare, och dina prenumerationer kommer att börja skickas ut till de bekräftade adresserna.

Knapp: Avbryt

Om du vill bekräfta dina adressuppgifter vid ett senare tillfälle markerar du "Avbryt" knappen.

Prenumerationsuppgifter

Hit kommer du om du ändrat dina prenumerationer samt efter det att du bekräftat dina adressuppgifter. Här kan du se dina adressuppgifter samt vilka produkter du prenumererat på.

Länk: Klicka här om du vill ändra eller ta bort prenumerationsuppgifter

Markera länken för att komma till formuläret "Mina uppgifter".

Knapp: Stäng fönstret

Stänger fönstret.

Underhåll prenumerationsuppgifter

För att ändra på dina prenumerationsuppgifter måste du först logga in. Ange adressuppgifterna för dina prenumerationer och markera knappen "Logga in". Efter inloggning kommer du till formuläret Mina uppgifter.

Fält: e-postadress

Lägg in e-postadressen för dina prenumerationer.

Fält: mobilnummer

Lägg in mobilnumret för dina prenumerationer.

Knapp: Logga in

Markera knappen ”Logga in” för att komma till sidan "Mina uppgifter" där du kan välja att ändra dina adressuppgifter, ändra dina prenumerationer eller ta bort ditt konto.

Knapp: Stäng fönstret

Stänger fönstret.

Mina uppgifter

Efter inloggning kommer du till formuläret "Mina uppgifter". Här kan du från menyn välja att "Ändra adressuppgifter", "Ändra prenumerationer" eller "Ta bort kontot".

Fält: e-postadress

Den registrerade e-postadressen är förifylld.

Fält: mobilnummer

Det registrerade mobilnumret är förifyllt.

Knapp: Stäng fönstret

Stänger fönstret.

Ändra adressuppgifter

Om dina adressuppgifter förändrats anger du dina nya adressuppgifter här. De nya adressuppgifterna börja gälla först efter att du bekräftat dem. Prenumerationer som finns på dina gamla adressuppgifter följer med till de nya adresserna.

Fält: e-postadress

Ange ny e-postadress här.

Fält: mobilnummer

Ange nytt mobilnummer här.

Knapp: Spara

Sparar ändrade uppgifter. Därefter kommer du automatiskt till sidan "Bekräfta adressuppgifter".

Knapp: Avbryt

Markera knappen ”Avbryt” då du vill avbryta ändringarna. Du kommer då tillbaka till föregående sida.

Ändra prenumerationer

Under Ändra prenumerationer kan du se dina prenumerationer. Här kan du också ta bort prenumerationer.

Kolumnen: Produkter

Under kolumnen ”Produkt” listas de prenumerationer (produkter) du beställt.

Kolumnen: Media

Kolumnen ”Media” visar vilket media du valt för respektive prenumeration.

Länken: Ta bort

Här kan du ta bort prenumerationer genom att markera länken ”Ta bort” för den prenumeration du ej önskar behålla. Du kommer då att få en popup med knapparna "OK" som tar bort prenumerationen och "Avbryt".

Knapp: Stäng fönstret

Stänger fönstret.

Bekräfta borttag av konto

Hit kommer du om du när du valt "Ta bort kontot" i formuläret Mina uppgifter.

Knapp: OK

Markera kanppen om du vill avsluta dina prenumerationer. Alla uppgifter kommer då att raderas och du kommer inte längre att få några utskick.

Knapp: Avbryt

Markera knappen ”Avbryt” då du vill avbryta ändringarna. Du kommer då tillbaka till föregående sida.